Wie is Smid Verbindt?

Smid Verbindt is Robert Smid (Groningen, 1964).

Geboren in Groningen, gestudeerd in Zuid-Holland, getrouwd in Zeeland en nu in Noord-Brabant. Hoe is dat zo gekomen en wat heeft u daaraan?

In onderstaande CV neem ik u mee.

Aan de Rijks Hogeschool voor Tuin- en Landschapsinrichting in Boskoop, nu Van Hall Larenstein, volgde ik de richting Techniek van Aanleg en Onderhoud en studeerde af in Landschapsbouw. Mijn eerste functie was meewerkend voorman in aanleg en onderhoud. Daar heb ik de waardering gekregen voor het uitvoerend vakmanschap. Nog regelmatig put ik uit deze ervaring.

Aansluitend werd ik beheermedewerker bij de gemeente Goes. Hier heb ik kennis gemaakt met een gemeentelijke organisatie, bestuur en politiek. Hoe werkt het samen en wat is het resultaat van die samenwerking? De inspanningen van iedereen moeten altijd voor dezelfde zijn: de burger.

Het heeft mij inzicht gegeven in hoe al die partijen hun rol spelen. Die ervaring zet ik in bij Smid Verbindt.

Van de gemeente maakte ik de overstap naar het bedrijfsleven. Als bedrijfsleider gaf ik bij Braber groenvoorziening in Renesse leiding aan drie uitvoerders en een buitendienst van 70 personen. Een heel ander samenwerking dan bij de overheid. Met name het inzicht in de processen heeft mij veel gebracht.

Vanuit mijn visie op vakmanschap en betrokkenheid bij opleiden werd ik algemeen bestuurslid bij GOA Zuidwest, een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en scholen met als doel: het opleiden van vakmensen. GOA Zuidwest groeide naar GOA Zuid en mijn functie werd penningmeester. In deze functie heb ik bijgedragen aan de openheid naar de leden door het omzetten van de begroting. Openheid schept verbinding. Samen met de voorzitter gaven we GOA een gezicht en wonnen we de Ginjaar-Maasprijs. Uiteindelijk is de TRI federatie ontstaan, een landelijke dekking van drie TRI’s waarbij de kracht nog steeds in de regio ligt en de voordelen van het samenwerken maximaal worden benut.

Inmiddels was ik van Zeeland naar Noord-Brabant verhuisd. Daar ben ik gaan werken bij Du Pré groenprojecten in Helmond. Binnen het bedrijf was ik verantwoordelijk voor duurzaamheid, innovatie en acquisitie. Het bedrijf groeide in personeel en omzet. Bij Du Pré heb ik mijn ondernemerservaring opgedaan. Strategie, visie, missie en ook het zien van kansen en hebben van personeel. Ik zocht naar de uitdagingen in het vakmanschap en de toegevoegde waarde voor de klant. Zo ontstonden Greenproof, (daktuinen) en  Vertiverde, (gevelgroen).

Mooi was de deelname aan het bouwteam rondom Trudo Vertical Forest. Groene hoogbouw naar voorbeeld van Bosco Verticale in Milaan. De eerste in Nederland en de eerste met sociale woningbouw in de wereld.

In het project was mijn rol het opstellen van het beplantingsplan en de technische randvoorwaarden. Later werd dit verder uitgewerkt met Boeri en Laura Gatti uit Milaan. Internationale samenwerking en werken aan en omgaan met oplossingen voor klimaat en hittestress zijn ervaringen waar ik nu uit kan putten.

Sociaal en innovatief werkgeverschap staat bij mijn werk hoog in het vaandel. Dit leverde mij de benoeming op tot Ambassadeur Brabants Besten, een initiatief van de Provincie Brabant. Jaarlijks worden uit alle Brabantse bedrijven 50 ambassadeurs benoemd. Zij moeten de verbinding maken van sociaal en innovatief werkgeverschap naar bedrijven en opdrachtgevers moeten leggen. Momenteel ben ik nog betrokken als oud-ambassadeur.

Langzaam maar zeker namen ook mijn bestuurlijke rollen toe. Dat wordt vooral ingegeven vanuit mijn innerlijke motivatie om invloed uit te oefenen op de omstandigheden. Arbeidsomstandigheden, opleiden en (door) ontwikkeling van mensen en belang van het groen als middel, zijn de belangrijkste drijfveren. Zij zijn nog steeds belangrijk in mijn dagelijkse werk.

Binnen de branchevereniging was ik bestuurslid bij de vakgroep Dak en Gevelbegroeners en voorzitter van de werkgroep Floriade. Uiteindelijk werd ik vice-voorzitter in het algemeen bestuur. In 2017 heb ik -door omstandigheden- gedurende negen maanden het voorzitterschap op mij genomen.

Zoals aangegeven wil ik al deze opgedane ervaring inzetten bij het ondersteunen van u, in uw dagelijkse werk.
Graag maak ik met u kennis.

U kunt mij bellen: 06-22 91 83 52 of vul het infoformulier in.

Neem voor het invullen van het formulier kennis van ons privacystatement.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *