Visie

Vakmanschap is de sleutel van het succes.

Dat is mijn overtuiging. Dat geldt voor het vakmanschap op alle niveaus. Het is van belang dat deze niveaus -naadloos- op elkaar aansluiten; doorlopende leerlijnen, voor probleemloos doorstromen en om maximaal  samenwerken.

Bijvoorbeeld: Bomen werden op plaats en vorm gesnoeid en daar zullen in de toekomst functies als CO2 en wateropslag bij komen. Meer dan voorheen is communicatie van plan tot en met onderhoud tussen alle betrokkenen van belang.

Vakmanschap is vaak nauw verbonden met ambacht en traditie en daar ligt de andere uitdaging voor de toekomst. De maatschappij gaat van regels en kaders naar voorwaarde scheppend. Dat vraagt meer kennis, maar ook meer en andere vaardigheden en houding.

Dat vraagt inspanning van de opleidingen, zowel in de kolom, als tussen de kolommen. Het vraagt ook inspanning van het werkveld en, misschien wel het belangrijkste aandachtspunt, is de samenwerking tussen deze partijen. Een maatschappij die gaat van ‘regels en kaders’ naar ‘voorwaarde scheppend’ vraagt om een integrale aanpak.

Als er spanning op het project of initiatief komt, valt de mens vaak terug in hun oude rol of gedrag. Met Smid Verbindt help ik vanuit de tradities de plaats te vinden in de nieuwe wereld. Het nieuwe vinden met respect voor het oude.

JE KUNT EEN PROBLEEM NIET OPLOSSEN MET DE DENKWIJZE DIE HET VEROORZAAKT HEEFT

Einstein