Kansen voor de toekomst

Onlangs stond in het FD een mooi artikel over de vergroening van de stad. Dit zijn de kansen voor de toekomst! Belangrijk is nu de ratrace om er bij te willen horen, te ontwijken. Laten we vooral ervaring opdoen met projecten als in Eindhoven en Utrecht. In mijn betrokkenheid bij de Trudotoren heb ik van dichtbij mogen ervaren wat de leermomenten van Boeri zijn en zij konden, voor de Nederlandse situatie, zelfs nog van ons leren. We zijn op de goede weg, laten we het tempo afstemmen op de leercurve.

Intussen zie je projecten met een betonnen plantjebakje zich vergelijken met Trudo Vertical Tower of Wonderwoods. Mijn advies: brand je vingers niet aan surrogaat. Er komt echt meer bij kijken.

Lees het artikel hier: https://fd.nl/fd-persoonlijk/1306275/hoe-maken-we-de-stad-groener

Wat doet het verticale bos met de stad?

In Stadszaken werd onlangs een artikel gepubliceerd met deze titel. De schrijver heeft gedurende meerder maanden onderzoek gedaan in Milaan en heeft zijn conclusies beschreven in het artikel. U kunt het artikel terugvinden op: https://www.stadszaken.nl/ruimte/groen/2070/wat-doet-het-verticale-bos-met-de-stad

Goed om te weten dat en hoe de toren effect heeft op het gedrag van mensen. De parken worden beter gebruikt, de mensen voelen zich beter en trots. Hoewel de luxe toren misschien niet bereikbaar is voor de bewoners van de wijk heeft hij wel een positief effect op de wijk, zo blijkt. Goed dat de Trudo Toren bestaat uit sociale woningbouw. Als eerste van deze torens in de wereld. Daarmee wordt aangetoond dat ook de groene torens evolueren, een veelbelovende ontwikkeling.

Wat het onderzoek niet vermeld -en ik op basis van de titel wel verwacht had- is de invloed van groen op hittestress, iets waar Laura Gatti en de medewerkers van Boeri wel over vertelden toen ik met het bouwteam van de Trudo Vertical Forest een ééndaags bezoek bracht aan de torens in Milaan. Verlaging van het energieverbruik, vermindering wateroverlast, hergebruik van water en verbetering luchtkwaliteit. Allemaal aandachtspunten die ook zijn meegenomen in het ontwerp.

Schetsontwerp Leger des Heils

In opdracht van het Leger des Heils maakte Smid Verbindt een plan waarbij niet alleen de bewoners, maar ook de buurt van profiteert. De volledig versteende ruimte omvormen naar een groene oase geeft meer ontspanning en rust. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan vermindering van hittestress op deze plek in de stad. Met het aanbrengen van beplanting en broedgelegenheid is de biodiversiteit toegenomen.

Volg de blog voor de publicatie van het plan en locatie