Diensten

Verbinding

Ieder kijkt vanuit de eigen situatie of specialisme naar een opgaaf, ongeacht rol of functie. Juist het leggen van verbindingen tussen specialismen leidt tot mooie en innovatieve oplossingen. Maar hoe doe je dat, hoe kom je out off the box en met wie maak je verbinding? In de projecten waaraan ik werkte -en werk- merkte ik dat mij dit makkelijk af ging.

Mijn motto is: doen is het nieuwe denken! Van daaruit creëer ik meerwaarde voor u.

Advies

Mijn passie is het groen en het groen is hot, maar hoe werkt dat dan?Klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn dè opgaven van vandaag de dag, maar hoe doe je dat? Hoe geef je dat vorm in projecten?

Het zit in de integrale aanpak. Door mens, natuur, klimaat en economie te verbinden kunnen complexe lijkende opgaven eenvoudig met elkaar verbonden worden. Deze integrale manier van werken kan ook zorgen voor ruimere financiële mogelijkheden.

U kunt mij inzetten voor:

  • Conceptontwikkeling
  • Coachingstrajecten
  • Spiegelen

Onderwijs

De ontwikkelingen gaan vandaag de dag exponentieel snel. Wat je vandaag leert is na een één of twee jaar alweer achterhaald. De komende omgevingswet wordt straks één wet in de plaats van nu, 26 wetten. Hoe houden we die ontwikkelingen bij en wat vraagt dat van het onderwijs? Belangrijk is dat werkveld en onderwijs daarin goed samen werken en goed samen optrekken. Luisteren naar en vertalen van zijn belangrijke vaardigheden om de verbinding te maken.

U kunt mij inzetten voor:

  • Verbinding onderwijs met werkveld
  • Verbinding werkveld met onderwijs
  • Ondersteuning bij praktische scholing
  • Verzorgen van gastlessen op alle niveau’s